Burkert Danmark

Vi har en vision

Et klart formuleret værdisæt sikrer fælles kultur, fælles mål og fælles retning på tværs af en global organisation, hvor Bürkert Danmark leverer Fluid Control Systems til det lokale marked.

Bürkert Danmark har i mange år samarbejdet med Essens om lokal tilpasning af en stærk corporate kommunikation. Som et led af den danske kommunikationsstrategi ønskede Bürkert en profilfilm, der kunne sætte danske kunder i centrum for Bürkerts forretning.

Formidling af vision og mission

Med dette afsæt hjalp Essens med at udvikle filmens storyboard, og tog ansvar for den praktiske tilrettelægning, hvor alle involverede var afstemte i produktionsprocessen. Det sikrede en dynamisk og troværdig profilfilm, der engagerede såvel interne som eksterne i formidlingen af virksomhedens vision og mission.

Vil du vide mere om, hvordan vi arbejder, deler vi gerne vores viden og erfaringer. Få vores nyhedsbrev eller følg os på LinkedIn.

Case: Bürkert-Contromatic - Vi har en vision
Case: Bürkert-Contromatic - Vi har en vision
Case: Bürkert-Contromatic - Vi har en vision
Case: Bürkert-Contromatic - Vi har en vision
Case: Bürkert-Contromatic - Vi har en vision

Dét, der
giver værdi
for dig

Vi sætter os ind i din forretning og involverer os i din virkelighed. Vores mission er at styrke din virksomhed med marketing – internt og eksternt.
Vi er med dig hele vejen fra det strategiske fokus til den operationelle eksekvering, hvor hverdagens lavpraktik er afgørende for din og dermed vores succes.

Faglig grundighed og nysgerrighed er ligeværdige drivere i vores arbejde. Det går stærkt i dag. Udviklingen holder os på tæerne. Og giver os lysten til at være nysgerrige og udvikle os. Vi kan simpelthen ikke la’ vær’!
Vi har naturligvis altid dit mål for øje. Og leverer løsninger baseret på dine specifikke behov. Uanset størrelsesforhold.