Case: Wexøe

Fra fire virksomheder til fælles profil

Kategorier Branding, Digital marketing, Grafisk design, Kampagner, Strategi

Wexøe har siden 1958 været stærk, dansk aktør inden for installations- og bygningsautomatik.

Med stærke udenlandske produkter har Wexøe med mod, indsigt og dedikation skabt innovative kundeløsninger og nye muligheder i markedet for leverandører. Efter flere år med en strategi baseret på vækst via opkøb blev Wexøe Gruppens selskaber i 2018 samlet i et selskab. Hos Essens var vi med til at skabe en stærk corporate profile med fælles fortælling og ny visuel profil.

En stærk spiller – der spiller sammen

Med afsæt i virksomhedens strategiske sigte udviklede vi i samarbejde med Wexøes ledelsesgruppe den fælles identitet. Resultatet blev en synergi og gennemsigtighed på tværs af divisionerne, og den nye fælles kultur åbnede nye muligheder i organisationen. Ud fra den definerede kommercielle profil udarbejdede vi et multi-website, som driver for den nye corporate profile og de fire divisioners forretning.

Store digitale ambitioner 

Den digitale platform er første etape af Wexøes digitale ambitioner om at arbejde med datadrevne strategier, der styrker kundeforhold og salgsarbejde. Målet er at sætte kunden i centrum altid ved at kunne agere dynamisk og hurtigt i markedet med en online tilstedeværelse, der udnytter teknologiens muligheder. Rammerne er sat og klar til fremtiden