Case: Burkert Danmark

Lokal formidling af global profil

Kategorier Branding

Et klart formuleret værdisæt sikrer fælles kultur, fælles mål og fælles retning på tværs af en global organisation, hvor Burkert Danmark leverer Fluid Control Systems til det lokale marked.

Burkert Danmark har i mange år samarbejdet med Essens om lokal tilpasning af en stærk corporate kommunikation. Som et led af den danske kommunikationsstrategi ønskede Bürkert en profilfilm, der kunne sætte danske kunder i centrum for Bürkerts forretning.

Formidling af vision og mission

Med dette afsæt hjalp Essens med at udvikle filmens storyboard, og tog ansvar for den praktiske tilrettelægning, hvor alle involverede var afstemte i produktionsprocessen.

Det sikrede en dynamisk og troværdig profilfilm, der engagerede såvel interne som eksterne i formidlingen af virksomhedens vision og mission.