Wexøe

Fra fire virksomheder til fælles profil

Wexøe har siden 1958 været stærk, dansk aktør inden for installations- og bygningsautomatik.

Med stærke udenlandske produkter har Wexøe med mod, indsigt og dedikation skabt innovative kundeløsninger og nye muligheder i markedet for leverandører. Efter flere år med en strategi baseret på vækst via opkøb blev Wexøe Gruppens selskaber i 2018 samlet i et selskab. Hos Essens var vi med til at skabe en stærk corporate profile med fælles fortælling og ny visuel profil.

En stærk spiller – der spiller sammen

Med afsæt i virksomhedens strategiske sigte udviklede vi i samarbejde med Wexøes ledelsesgruppe den fælles identitet. Resultatet blev en synergi og gennemsigtighed på tværs af divisionerne, og den nye fælles kultur åbnede nye muligheder i organisationen. Ud fra den definerede kommercielle profil udarbejdede vi et multi-website, som driver for den nye corporate profile og de fire divisioners forretning.

Store digitale ambitioner

Den digitale platform er første etape af Wexøes digitale ambitioner om at arbejde med datadrevne strategier, der styrker kundeforhold og salgsarbejde. Målet er at sætte kunden i centrum altid ved at kunne agere dynamisk og hurtigt i markedet med en online tilstedeværelse, der udnytter teknologiens muligheder. Rammerne er sat og klar til fremtiden.

Vil du gerne vide mere om, hvordan vi arbejder? Få vores nyhedsbrev eller følg os på LinkedIn.

Fra fire virksomheder til fælles profil
Skarp profil på tværs af medier
Case: Wexøe
Fire divisioner med en fælles ånd

Fire divisioner med en fælles ånd

I tæt samarbejde med kunden udviklede vi et kommunikationsfundament, der præciserer og aktiverer de fire divisioners fælles og særlige Wexøe-ånd.

Case: Wexøe

Fra produktfokus til løsningssalg

I et marked med fokus på drift positionerede vi Wexøes tekniske kompetencer, faglige relationer og TCO-tilgang som fundament for deres corporate profile.

Fra produktfokus til løsningssalg
Case: Wexøe
Case: Wexøe

Dét, der
giver værdi
for dig

Vi sætter os ind i din forretning og involverer os i din virkelighed. Vores mission er at styrke din virksomhed med marketing – internt og eksternt.
Vi er med dig hele vejen fra det strategiske fokus til den operationelle eksekvering, hvor hverdagens lavpraktik er afgørende for din og dermed vores succes.

Faglig grundighed og nysgerrighed er ligeværdige drivere i vores arbejde. Det går stærkt i dag. Udviklingen holder os på tæerne. Og giver os lysten til at være nysgerrige og udvikle os. Vi kan simpelthen ikke la’ vær’!
Vi har naturligvis altid dit mål for øje. Og leverer løsninger baseret på dine specifikke behov. Uanset størrelsesforhold.