I relationsarbejdet rummer video et stort potentiale for at nå ud til alle jeres kundeemner.

Derfor skal video selling indgå i din marketingstrategi

Når vi scroller igennem newsfeedet på LinkedIn, så er det tydeligt, at video er kommet for at blive – og det er der flere gode grunde til.

Set fra vores perspektiv er der ingen tvivl om, at pandemien har været med til at fremme en meget mere strategisk tilgang til digital marketing hos virksomhederne i industrien og de tekniske brancher.

Før pandemien blev den digitale modenhed hos de enkelte virksomheder ofte nået ud fra nogle strukturelle forudsætninger i organisationen som f.eks. investeringsniveau (læs; buy-in fra ledelse, salg eller bestyrelse), medarbejderkompetencer eller et centralstyret set-up fra internationalt bagland.

Digital kundekontakt er et must i salg

Pandemien har med sin tilstedværelse udfordret disse forudsætninger. Den særlige præmis, at salg ikke har kunnet besøge kunderne, og at kunderne samtidig er blevet mere digitalt orienterede i deres arbejdsgang, har for alvor sat digital marketing på dagsordenen med et solidt fokus på bundlinjen.

Hos Essens har vi oplevet stigende efterspørgsel på digital oprustning – både hos de virksomheder, hvis digitale udgangspunkt lå i et bedaget website og fra de virksomheder, der i forvejen arbejdede proaktivt med digital marketing som salgsfremmende aktivitet. På tværs af virksomhederne i industrien og de tekniske brancher har digital marketing for alvor fået lov at vise sit værd.

Hvor skal de nye kunder findes?

Her efter sommeren står vi et nyt sted i forhold til pandemien. Efterårets messer står endnu engang for døren. Nogle virksomheder gør med begejstring messestandene klar for igen at komme on-the-road, mens andre virksomheder deltager på messerne for at bakke op om branchens udvikling.

Der er også de virksomheder, som slet ikke deltager på messer, men som har fundet nye veje med mere målrettede salgs- og marketingstrategier. På tværs af tilgangene er forudsætningen for salg den samme: Hvor er kunderne i dag? Vil de komme på messerne? Og må de overhovedet deltage?

Video som det nye salgsværktøj

Der er ingen tvivl om, at messerne har mødt endnu en udfordring i forhold til de faldende besøgstal. Det samme gælder derfor de kunderelationer, der skal etableres eller genaktiveres. Relationsarbejdet er et must i salg, og kundens personlige oplevelse af kontakten med din virksomhed har afgørende betydning for bundlinjen.

A-kunderne skal nok få al opmærksomhed i verden, men hvad med B-, C- og D-kunderne? Det er her, at digital marketing har sin berettigelse. Særligt video er blevet et effektivt værktøj til at tiltrække kundernes opmærksomhed.

Relationsarbejde med salg i hovedrollen

Video bliver mere og mere udbredt på de sociale medier, og vores erfaringer fra industrien og de tekniske brancher er, at video opnår væsentlig mere synlighed og engagement end noget andet indhold på de sociale platforme. Det gælder især de videoer, hvor salgspersoner fra virksomheden står frem som eksperter på deres område.

Ikke nok med at videoformatet performer bedre statistisk, så er tilbagemeldingerne fra de salgsorganisationer, vi har samarbejdet med, at de opnår flere kvalificerede henvendelser og en mere kvalificeret dialog. Vores tilgang til video er, at de skaber en oplevelse af personlig kontakt – ikke, at de skal erstatte messerne.

Kom i gang med at arbejde med video selling

Video rummer et stort potentiale for at nå ud til nye såvel som eksisterende kunder – uanfægtet om de kommer på messerne. I Essens oplever vi at flere brancheorganisationer og virksomheder efterspørger vores viden og erfaringer med video, og vi har allerede afholdt flere seminarer om emnet.

Hvis I ikke allerede er i gang med video, så er det måske på tide at få det på agendaen. En god måde at komme i gang med video på, er at samarbejde med et bureau. Det er også med til at gøre dine medarbejdere mere trygge, når de står foran kameraet. Her er tre mere eller mindre praktiske huskeregler til dig, der gerne vil arbejde med video selling.

  1. Vælg en salgsperson i virksomheden, der kan performe.
    – Kun med buy-in fra salg vil video lykkes.
  2. Brug videoens første 10 sek. på at fortælle det vigtigste.
    – Brugernes opmærksomhed falder herefter.
  3. Tilføj undertekster, så dit budskab ikke går tabt.
    – Langt størstedelen ser videoer uden lyd.

Hvis du er interesseret i at arbejde mere strategisk med din digitale marketing, kan du læse mere her.

Få vores bog og læs mere om ambitiøse SMV’er, der får succes med proaktiv marketing og om hvordan salgsstrategier kan effektiviseres med proaktive markedsindsatser.