De tre vigtigste tendenser lige nu inden for digital B2B-marketing

Udviklingen går stærkt inden for digital marketing og med det følger nye muligheder for at arbejde med den digitale kundekontakt. Her er tre tendenser, der i disse år særligt gøre sig gældende inden for B2B-marketing i industrien og den tekniske branche.

Fra kundebesøg til digital kundekontakt

I takt med at hjemmearbejde og videomøder er blevet almen praksis i mange virksomheder, er der også blevet rykket ved, hvordan virksomheder skal arbejde med at tiltrække, fastholde og udvikle kunder. Den nye digitale virkelighed betyder, at der for alvor skal fokuseres på de digitale kontaktpunkter. Hos Essens er det vores vurdering, at de virksomheder der får størst succes med deres marketingindsats, er dem, der formår at aktivere deres sælgere som en del af deres marketingindsats på LinkedIn, i nyhedsbreve, webinarer etc.

Sådan styrker I jeres digitale kontakt med kunderne

Ny virkelighed kræver nye kompetencer

Anvendelsen af medier som webinarer, livestreams, podcasts m.v har udviklet sig eksplosivt de seneste par år, og der er ingen tvivl om, at teknologier som AR og VR i nær fremtid vil blive normen ved faglige begivenheder. I Essens oplever vi, at de virksomheder der har en nutidig digital tilstedeværelse, også har formået at agere hurtigt og effektivt med en digital indsats i markedet. Og denne udvikling betyder, at der allerede nu er nye forventninger til sælgerens kompetencer, og hvorvidt sælgerne kan performe inden for de forskellige digitale mediers præmisser.

Sådan indfrier I jeres digitale potentiale

Fra teknisk sælger til faglig influencer

De traditionelle platforme som messer og fagmedier er for alvor blevet udfordret af digitale medier, der særligt under corona har indfriet sit potentiale ift. at effektivisere og kvalificere kunderelationer. Antallet af virksomheder, der udvikler deres egne medieplatforme til facilitering af teknisk viden stiger. Hos Essens forventer vi at se, at flere sælgere vil indtage anerkendte ekspertroller igennem digitale kanaler og med en systematisk frekvens. Vores vurdering er, at det slet ikke er utænkeligt, at influencer-formatet igennem B2B-marketing vil finde sin form i industrien og den tekniske branche.

Få vores bog og læs mere om ambitiøse SMV’er, der får succes med proaktiv marketing og om hvordan salgsstrategier kan effektiviseres med proaktive markedsindsatser.