Fasthold dine kunder med Customer Journey Mapping

Hvorfor har Pressalit investeret ressourcer i at arbejde fokuseret og strategisk med Customer Journey mapping? Fordi de arbejder med mange forskellige målgrupper og kulturer, og kunne se at “one size fits all – fits nobody”. 

Pressalit møder deres kunder på nye måder efter at have gennemført en “customer mapping-process” på 3 markeder og 4 målgrupper. Med en stor tak til Angela K. Leth, Business Development Manager hos Pressalit for at dele erfaringer, følger her hendes 5 tips til customer journey mapping.

  • Definer formål og konkretiser målgruppe/segment/marked, inden I går i gang.
  • Husk, at Customer Journey Mapping skal beskrives fra et kundeperspektivt.
  • Involver medarbejdere på tværs af afdelinger, og opnå reel indsigt.
  • Valider interne indsigter, og test jeres hypoteser hos kunderne med åbne spørgsmål.
  • Tag skridtet fra strategisk øvelse til konkret handling. Gør det helhjertet, og få tingene til at ske.

Vil du vide mere om fastholdelse af kunder, og hvordan vi arbejder i Essens?

Customer Journey Mapping er en af mange discipliner inden for marketing i dag. Alle med det formål at være salgsunderstøttende aktiviteter. Marketing handler om at tiltrække, bearbejde og fastholde kunder. I Essens slår vi et slag for at forene marketing med salg, og nedbryde silotanken mellem de enkelte discipliner og medier.

Bestil vores bog helt gratis og læs mere om vores arbejde med B2B-marketing.

Få vores bog og læs mere om ambitiøse SMV’er, der får succes med proaktiv marketing og om hvordan salgsstrategier kan effektiviseres med proaktive markedsindsatser.