Inspirerende indblik i (op)bevaring af Big Data

Big Data er fortsat relevant på tværs af teknologier og brancher, også indenfor marketing og kommunikation. Ligesom bodybuilding, softice og windsurfing, så har Big Data ingen dansk oversættelse – i følge wiki dækker Big Data over indsamling, opbevaring, analyse, processering og fortolkning af enorme mængder af data. Og vores verden af data er enorm. Information er i dag en helt central ressource for både erhvervsliv, økonomi, kultur og viden.

Hver dag registrerer Det Kongelige Bibliotek danske udgivelser på tværs af online og offline produktioner, ligesom gamle udgivelser digitaliseres, så den nationale kulturarv bevares, sikres og formidles til eftertiden. Essens fik en særlig omvisning i Det Kongelige Bibliotek og turen gik gennem den flotte oprindelige Holm-bygning, den spændende tilbygning Den Sorte Diamant, det gamle bogmagasin Danske Sal.

At arbejde datadrevet er en hjørnesten i Essens. Med data kan vi understøtte og optimere en strategi, hvormed vi sikrer ledelsen relevant data som input i beslutningsprocessen. Hvis ikke du ikke allerede arbejder med tal på virksomhedens kontaktpunkter, så er nu et godt tidspunkt at komme i gang.

Vil du vide mere om mulighederne for at styrke din digitale kundekontakt?

Modtag vores nyhedsmails for at få flere praktiske tips og indsigt i vores viden og erfaringer med B2B-marketing i industrien og den tekniske branche.