Persondatapolitik

Ved brug af Essens’ hjemmeside og nyhedstjenester.

1. Indledning

I det følgende kan du læse Essens Kommunikation ApS’ (i det følgende benævnt “Essens”) politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du færdes på Essens’ hjemmeside og tilmelder dig vores nyhedstjenester (elektronisk post).

Når du færdes på Essens’ hjemmeside eller tilmelder dig Essens’ nyhedstjenester, er vilkårene i denne persondatapolitik gældende. Når du færdes på hjemmesiden er Essens’ cookiepolitik desuden gældende.

Hvis ikke du kan acceptere nedenstående vilkår, bedes du undlade at benytte Essens’ hjemmeside eller nyhedstjenester.

Essens værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.

Essens betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

Essens Kommunikation ApS
Carl Jacobsens Vej 37E
DK-2500 Valby
Telefon: 70 229 149
E-mail: mailbox@essens.info
CVR-nr.: 27022995

2. Essens’ indsamling af dine personoplysninger

Essens’ behandling af dine personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertilhørende bekendtgørelser. Essens gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som Essens ikke længere har noget grundlag for at behandle.

Når du benytter dig af vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedstjenester forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge hjemmesidens fulde funktionalitet, at kunne sende dig de relevante nyhedsbreve mv. Essens indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du afgiver på Essens’ hjemmeside i forbindelse med din brug af hjemmesiden samt tilmelding til vores nyhedstjenester.

3. Hvilke oplysninger indsamles?

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi typisk følgende typer af oplysninger:

  1. Hvilke sider du har besøgt og hvornår – dit “elektroniske spor”
  2. Din IP-adresse
  3. Din geografiske placering
  4. Hvilken browser du anvender

Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookiepolitik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan altid finde cookiepolitikken frit tilgængelig på Essens’ hjemmeside, og du bliver endvidere bedt om at acceptere vores cookiepolitik, når du klikker dig ind på vores hjemmeside.

For at kunne levere vores nyhedstjenester til dig behandler Essens ligeledes følgende personoplysninger om dig:

  • Navn
  • E-mailadresse
  • Firma/arbejdsplads
  • Adresse

4. Formålet med indsamlingen og opbevaringsperiode

Essens indsamler dine kontaktoplysninger og firma/arbejdsplads i forbindelse med tilmelding til vores nyhedstjeneste for at kunne gennemføre din tilmelding og levere relevante nyhedsbreve og markedsføring via elektronisk post, jf. markedsføringslovens § 2, stk. 1, nr. 15 herunder SMS, MMS og e-mail til dig.

Personoplysningerne behandles med henblik på at fremsende elektronisk post til dig, herunder nyhedsbreve og anden relevant markedsføring vedrørende invitationer til vores seminarer samt faglige informationer og erfaringer.

Essens opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de ovennævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du fortsat er tilmeldt Essens’ nyhedstjeneste. Hvis du framelder dig denne tjeneste igen, har Essens pligt til at slette dine personoplysninger inden for 30 dage.

5. Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger videregives ikke til en tredjepart, medmindre dette er krævet i henhold til gældende lovgivning eller fastslået ved dom.

I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din tilstedeværelse på hjemmesiden, henvises der til cookiepolitikken.

6. Brug af databehandlere

Ovennævnte personoplysninger overlades til de databehandlere, som er tilknyttet Essens. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra Essens og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som Essens selv.

7. Sikkerhed omkring dine personoplysninger

Essens behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Der tages dagligt backup af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirussoftware og firewalls.

8. Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Essens behandler om dig, og hvad grundlaget er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos Essens. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til Essens ved at skrive til denne e-mailadresse: mailbox@essens.info. Derudover har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

I forhold til det/de samtykke(r) du har givet Essens i forbindelse med din tilmelding til nyhedstjenesten, kan du altid tilbagekalde dette/disse pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene.

Hvis du har spørgsmål i forhold til Essens’ behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte Essens på ovennævnte e-mailadresse.