Strategi – er det virkelig nødvendigt for en messe?

Hvad er det en messestrategi kan? På hi-15 talte vores udsendte medarbejdere med 25 virksomheder, og snakken gik primært på målsætningen for messedeltagelse som værdiskabende aktivitetet. Der er ikke noget klart svar… Ved hi-15 åbningstalen gjorde Jørgen Steenberg fra Hans Følsgaard det helt klart: En messe kræver en indsats både før, under og efter messen.

Her er vores bud på afgørende punkter for en effektiv messedeltagelse:

Hav en klar strategi

Hvad er det forretningsmæssige fokus i jeres virksomhed, og hvilke produkter skal understøtte dette fokus. Dette har stor betydning for opbygning af standen og salgsarbejde før, under og efter messen.

Opstil klare målsætninger

Klare målbare mål sætter et fælles fokus for alle involverede. Med en klar ansvars- og rollefordeling sikres, at de rigtige kompetencer kommer i spil – et stærkt samarbejde skaber de bedste resultater.

Sæt kunderne i fokus

Få inviteret kunderne, genskab kontakter og hav så sælgere klar, der kan fordybe sig i kundernes udfordringer… Og udnyt messens potentiale med en solid og systematisk indsats i forhold til indsamling af leads samt proaktiv opfølgning.

Vil du vide mere om, hvordan vi arbejder? Ring til os eller tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få samtidig vores bog “Fra sporadisk annoncering til systematisk B2B-markedsføring” – den er gratis.

Få vores bog og læs mere om ambitiøse SMV’er, der får succes med proaktiv marketing og om hvordan salgsstrategier kan effektiviseres med proaktive markedsindsatser.